07. Hoe verloopt de toewijzing/loting?

Categorie: Proces

De inschrijvers die een recente positieve haalbaarheidscheck van de hypotheekadviseur toevoegen aan de inschrijving, hebben voorrang bij de toewijzing. We proberen zoveel mogelijk toe te wijzen aan eerste voorkeuren en financieel zekere kandidaten en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor dat bouwnummer, dan bepaalt de ontwikkelaar aan wie de woning wordt toegewezen.

Na de verkoop periode worden de woningen toegewezen. Als er een woning aan je is toegewezen, dan wordt je gebeld door de makelaar en uitgenodigd voor een verkoopgesprek. Op dat moment heb je een optie op de woning.

De makelaar neemt alleen contact op met de kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen. Als je in de week na sluiting van de inschrijving geen bericht hebt ontvangen, sta je op de reservelijst. Mochten er potentiële kopers afvallen, dan kun je alsnog gebeld worden door de makelaar.

In: